Statistikk_Ishockey

Interplay med grafiske rapporter

Installer ny versjon

Den nye versjonen av Interplay gir mye spennende informasjon med grafiske rapporter.

 

Du kan også gå tilbake på tidligere kamper for å hente verdifull statistikk informasjon fra disse.

 

Du må først avinstallere den Interplay du har via kontroll-panel og deretter installere ny versjon.

 

Du mister som vanlig ingen data under avinstalleringen.

Du installerer fra vår installasjonsside på www.interplay-sports.com

 

 

Se de forskjellige rapporttyper lenger ned på siden.

 

Bruk rapportene aktivt i tilbakemeldinger til spillere og trener

Nytt valg i Showroom

Enkle og oversiktlige rapporter

Rapporter

 

Kampanalyse

Kamprapporter gir oversikt over registrerte sjanser gjennom kampen og hvordan sjansene er registrert i forhold til angrepstype.

Samme type rapporter finnes også grades, variabler og dødballer.

 

 

Bruk av TimeView

 

Rapportene gir en oversikt over situasjoner gjennom en tidslinje i kampen.

Ved å bruke TimeView funksjonen i ShowRoom så er det mulighet for å velge ut en spesiell periode i kampen ved å markere en av tidsperiodene.

Dette henter alle situasjoner for denne perioden og du kan som vanlig velge situasjoner for spillermøter eller generere en e-mail videorapport.

Rapportpanelet gir deg mulighet til å velge rapporttyper som dekker bestemte oppgaver.

Rapporten du ser over vil gi deg en oversiktover hovedlinjene i kampen, og alle registrerte situasjoner under kampen.

 

Oversikt over spillere

Denne type rapporter gir en totaloversikt over situasjoner som er registrert på spillere under kampen.

Rapporten gir en god oversikt over prestasjoner og hva som skjedd under kampen pr. spiller.

 

Kombinasjon av utvalg

Med live analyse kan du også hente ut rapportene i pausen for å få en overblikk over kampen. Dette gjør du via «workgroup» direkte fra analysePC'en til en PC i trenergarderoben i pausen.Basert på denne informasjonen kan det kombineres med videobilder i pausen med bruk av Multiselect panelet over.

 

Det er også enkelt å hente ut situasjoner via Faceoff både win/og loses hvis dette er registrert:

Kamprapportene finnes for begge lag og

gir en totaloversikt over hva som er registrert på begge lag. Alle raporter kan selvfølgelig skrives ut, og kan sendes som filer gjennom e-mail.

 

Se også eksemplene under her.

 

Individuell spillerrapport

Rapportgeneratoren gir mulighet for å gi en individuell rapport til hver enkelt spiller.

Rapporten inneholder alle registreringer på den enkelte spiller og gir en god oversikt for både spiller og trener.

 

Et aktivt verktøy

 

Rapportene gir mulighet for å se alternative vinklinger i analysen. Du kan hente ut kamprapporter og rapporter på spillere.

På basis av denne informasjonen kan du bruke flere metoder for å finne viktig informasjon.

 

Avhengig av utvalget som du gjør, kan du arkivere situasjonene på vanlig måte og hente situasjonene i Presentation.

 

Hvis du i tillegg kombinerer dette med to-kamera-analyse som dekker det meste av banen, vil videoklippene fra begge kameraer være synkrone på de situasjoner du velger ut.

 

Kombinerer du også dette med arbeidsgruppe funksjonen til garderoben eller en felles PC i et trenerfora, så har du et av de mest komplette og raskeste analysesystemer tilgjengelig på markedet i dag.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan også velge Powerplay på det lag du ønsker og dette kan kombineres både med TeamView og Multiselect panelet for å finne de situasjoner du ønsker.

Copyright © All Rights Reserved